thesistips

Algemene specificaties

Tekstbestanden levert u best aan in .pdf-formaat, afbeeldingen mogen in hoge resolutie .jpg. 


Thesistips

Studenten die met LaTeX werken hoeven niet verder te lezen.  

In Word echter dient u de lay-out en de structuur zelf te bepalen. Gezien dit per faculteit kan verschillen gaat u best te rade bij uw promotor/ medestudenten om te weten aan welke vormvereisten uw thesis dient te voldoen. Basisregels ivm de nummering: titelblad en eerstvolgende blanco pagina('s) krijgen nooit ofte nimmer een nummer, ook niet verborgen.  Het eerste gedeelte van uw scriptie nummert u best met Romeinse cijfers: I,II,III,...Vanaf hoofdstuk 1, "Inleiding" begint de normale nummering te beginnen bij 1.  Indien uw kiest voor dubbelzijdig afdrukken dient u soms blanco pagina's in te voegen: titelpagina, voorwoord, dankwoord, inhoudsopgave, lijst met afkortingen en nieuwe hoofdstukken beginnen steeds op een rechter (oneven!) pagina.  Idem achteraan bij annexen, bibliografie en lijst van publicaties. Let op met de positie van uw paginanummering bij recto verso printen: ofwel gecentreerd ofwel uitvullen buitenmarge.

Doctoraten

Eindformaat voor een doctoraat is 16*24cm, uitzonderlijk 17x25cm.  Als u op A4 werkt in Word, hou dan rekening met verkleinpercentage tot 81%. Concreet: font12 wordt 10, interlinie 1.5 wordt 1.2 en van 2.5cm marge blijft er nog 2cm over.  Tip: u kan in Word de pagina instelling zelf reeds bepalen bij "pagina indeling - formaat - aangepast formaat" en u geeft de afmetingen 16cm breedte en 24cm hoogte in.  Pas dan ook de marges en de lettergrootte aan.  Doctoraten worden altijd dubbelzijdig geprint, hou dus rekening met eventueel blanco in te voegen pagina's en controleer de nummering, cf supra. 

Webdesign by